Új jelszó kérése
Kategóriák
TOP fordítógépek
Fizetési megoldás
Fordítógép ajánló
Webshop házhozszállítás

20.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes házhozszállítás!

Vásárlási feltételek

ÁSZF

A szotargepcentrum.hu internetes portálon szereplő termékek webáruházon keresztüli online értékesítésben, vagy üzletünkben személyesen is megvásárolhatóak. Az online megvásárolt termékeket kívánságra házhoz szállítjuk, illetve lehetőséget biztosítunk személyes átvételre is.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: vásárlási feltételek) tartalmazzák a Iránytű Média Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 16./C. 4., a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-09-977377 cégjegyzékszámon nyilvántartásba vette, adószáma: 237723971-2-43, statisztikai száma: 23772397-6312-113-01, telefonszáma: +36 1 87-80-821, e-mail címe: info@szotargepcentrum.hu, web oldal: www.szotargepcentrum.hu, mint eladó (továbbiakban: Eladó) internetes webáruházában, azaz a szotargepcentrum.hu portálon forgalmazott termékeket megrendelők, Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó kötelezettségeit és felelősségét. Vevő a szotargepcentrum.hu portálon történő megrendelés elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen webáruházon keresztüli vásárlási feltételeket. Az Eladó jogfenntartással él, miszerint jelen feltételeket a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosíthatja.

 

A szerződés létrejöttének folyamata

A szotargepcentrum.hu portálon működő webáruház gyakorlati kezelésével kapcsolatos használati útmutató az alábbiakban olvasható.

A webáruházban történt megrendelés leadását követően a szotargepcentrum.hu portál üzemszerű működés esetén néhány percen belül automatikus e-mail üzenetet generál és küld a Vevőnek, amely nem minősül a vásárlás visszaigazolásának, az kizárólag a sikeres megrendelést rögzíti.

A Vevő elfogadja, hogy a szotargepcentrum.hu portálon rögzített megrendelést követően az Eladó munkatársa által telefonon történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között szóban kötött adásvételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető. Aszerződéskötés nyelve a magyar nyelv.

 

Szállítási feltételek

A szotargepcentrum.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje – ha a Vevő házhozszállítást kér – általában 2-3 munkanap, de legfeljebb 8 munkanap. Ezen szállítási határidő alatt Eladó kiszállítja a Vevőnek az általa megrendelt és raktárkészletén lévő terméket (termékeket), vagy azt (azokat) postára adja.

A raktárkészleten nem lévő termékekre a kiszállítási idő az Eladó általi beszerzési idő függvénye, amelyet az Eladó munkatársa minden esetben írásban vagy telefonon egyeztet a Vevővel.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a szotargepcentrum.hu portálon megrendelt terméket átvette. Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát és a Jótállási jegyet.

 

Árak, a fizetés módja

szotargepcentrum.hu webáruházában a termékek általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételára kerül feltüntetésre.

Az Eladó a vevő előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az árváltoztatás jogát az eladó fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért az Eladó felelősséget nem vállal. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek az irányadóak.

A szotargepcentrum.hu portálon lehetőség van kiszállítással történő vásárlásra, amelynek a Magyar Köztársaság területére történő kiszállítási díja 10.000.-HUF értékhatár alatt történő vásárlás esetén egységesen bruttó 890,- HUF, míg 10.000.-HUF feletti vásárlás esetén a kiszállítás a Magyar Köztársaság területére díjmentes. Külföldre történő szállítás, esetén a szállítási díj megállapodás függvénye, amelyet kérjük, hogy egyeztessen a munkatársunkkal még megrendelésének leadása előtt. A termékek vételárának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.

A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése.

Amennyiben Vevő a terméket a kiszállítástól számított 8 munkanapon belül nem veszi át, az Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és a szállítással kapcsolatos költségeket a Vevőnek kiszámlázni.

Az előre átutalással történő fizetéskor Vevő a Megrendelés Visszaigazolása alapján a banki átutalással fizeti meg a termék és a kiszállítás díját. Az eredeti számlát a Vevő a termék kézhezvételekor kapja meg.

Amennyiben a vételár a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül nem érkezik be az Eladó bankszámlájára, úgy Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Eladónak vagy megbízottjának.

 

Jótállás, garancia, szavatosság

Az Eladó a jótállás, garancia, szavatosság tekintetében az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelete szerint jár el.

Az Eladó jogfenntartással él, miszerint a jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó további jótállást nem vállal.

 

A felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve az elmaradt haszonért.

Az Eladó nem vállal felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.

Az Eladó nem felel a műszaki hibából eredő működési zavarokért.

Az Eladó nem felel vis maior esetén vagy olyan eseménnyel kapcsolatosan, amire nincs ráhatása.

 

A termék visszaszolgáltatása

A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől, 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát a termék átvételének napjától gyakorolhatja. Az írásban történő elállási jog gyakorlása esetén a vevő 14 munkanap alatt küldheti el elállási nyilatkozatát az Eladónak.

A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket minden esetben a Vevő viseli.

A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállási jog gyakorlásától számított harminc nap határidő alatt Vevőnek visszatéríti. Amennyiben a Vevő az elállási jogát gyakorolja, köteles visszaszolgáltatni minden, a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó jogfenntartással él, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Az Eladó követelheti a Vevőtől a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli.

 

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbiakban találhatók azok az irányelvek, amelyek abban az esetben érvényesülnek, ha Ön oldalaink meglátogatása során személyes jellegű információkat ad meg. Az Interneten ugyanolyan gonddal védjük Ügyfeleink adatait, mint bármely más esetben, amikor kapcsolatba kerül velünk.

A szotargepcentrum.hu oldalait mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja, megismerkedhet termékeinkkel és szolgáltatásainkkal.

Abban az esetben, ha személyes jellegű adatokat ad meg - például postacímet, e-mail címet, telefon- vagy faxszámot, egyéb azonosító adatokat -, akkor azokat az adatokat, mint az Ön összes üzleti vonatkozású tevékenységét és tranzakcióit cégünk szokásos szigorú biztonsági és titkossági előírásainak megfelelően fogjuk kezelni. Az Ön értesítése és beleegyezése nélkül nem osztjuk meg senkivel, nem adjuk át és nem fedjük fel külső szervezetek számára, kivéve ha arra jogszabály kötelez bennünket.

A szotargepcentrum.hu oldalt üzemeltető Iránytű Média Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 16./C. 4., a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-09-977377 cégjegyzékszámon nyilvántartásba vette, adószáma: 237723971-2-43, statisztikai száma: 23772397-6312-113-01, telefonszáma: +36 1 87-80-821, e-mail címe: ) üzletpolitikájának alapja az ügyfeleink bizalma. Az Iránytű Média Kft minden dolgozója számára alapvető előírás, hogy ügyfeleink adatait biztonságosan megőrizzük, és hogy azokat csak az ügyfeleink kívánsága szerint használjuk fel. Bár kimagasló szolgáltatásaink alapja a megfelelő információk megléte, az ügyféladatok gyűjtését és felhasználását arra a minimális körre korlátozzuk, amely annak érdekében szükséges, hogy a szotargepcentrum.hu egyéb üzleti tevékenységeit megfelelően végezhesse, illetve hogy kimagasló színvonalú szolgálást biztosíthassunk: tanácsokkal segítsük ügyfeleinket termékeink, szolgáltatásaink vonatkozásában.

Ezekhez az információkhoz kizárólag a Iránytű Média Kft. arra feljogosított alkalmazottai férhetnek hozzá, akik megfelelő képzést kaptak az ügyféladatok előírásszerű kezelésére. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogyan töröltethetik nevüket a marketing célú listákról. Ügyfeleink bármikor fordulhatnak ügyfélszolgálatunkhoz annak érdekében, hogy nevüket töröljék ezen listákról. Amennyiben más szervezeteket bízunk meg esetleges kiegészítő szolgáltatások nyújtásával, úgy azon cégektől is megköveteljük titoktartási előírásaink betartását és azok teljesítésének ellenőrzését.

Törekszünk arra, hogy biztosítsuk ügyfélnyilvántartásunk teljes körűségét, naprakész jellegét és pontosságát, hogy Ügyfeleinket tájékoztathassuk. Folyamatosan értékeljük eredményeinket annak érdekében, hogy biztosíthassuk az ügyféladatok titkosságának megőrzését.

Kérjük, hogy az alábbi feltételeket figyelmesen olvassa el, és ne nyissa meg a site-ot vagy annak oldalait, amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet. A site bármely oldalának megnyitásával az itt megadott feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Információk és anyagok használata

Az oldalakon megjelenő információk és anyagok, feltételek, meghatározások és leírások módosulhatnak. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai és elírások miatt. Az oldalainkon feltüntetett valamennyi információ felhasználása a látogató, felhasználó vagy vevő saját felelősségére történhet. Az információk magyar nyelven olvashatók.

 

Védjegyoltalom és szerzői jog

A főoldal, az oldalak, az azokat megjelenítő képernyő, a bennük megjelenő összes információ és képanyag, valamint a nevek, kifejezések, logók, grafikák szerzői és egyéb joga - ellenkező kikötés hiányában – a szotargepcentrum.hu tulajdona. Ezen védett eszközök oldalainkon való feltüntetése nem jelenti azt, hogy ezeket bárki más külön engedély nélkül használhatja. A védett eszközök jogosulatlan felhasználása törvénysértő.

 

Alávetés

A szotargepcentrum.hu shopba látogató által a webáruházon keresztül a Iránytű Média Kft. részére eljuttatott bármely információ a Karóra Centrum Kft. tulajdonát képezi, amely szabadon felhasználható bármely célra, ötletre, koncepcióra, know-how-ra, technikai megoldásra. A Iránytű Média Kft.-nek semmilyen titoktartási kötelezettsége nincs a hozzá

eljuttatott információkra vonatkozóan, kivéve, ha azokat a Iránytű Média Kft. a közvetlen ügyfélkapcsolatra tekintettel kezeli titokként, vagy egyébként ilyen megállapodás születik, vagy jogszabály így rendelkezik.

 

Kárfelelősség kizárása

A Iránytű Média Kft. semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a site-tal kapcsolatban

- vagy a site használatából

- vagy a site használatra képtelen állapotából

- vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, hibából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelemből, vírusból, rendszer- vagy vonalhibából keletkeznek,

akkor sem, ha a Iránytű Média Kft.-t vagy annak képviselőjét a lehetséges károkról, veszteségekről vagy költségekről tájékoztatták. Az egyéb internet forrásokban szereplő tartalmi információk a Iránytű Média Kft által nem kerültek ellenőrzésre vagy jóváhagyásra.

 

Cookie - adatbiztonság

A cookie-kat nem lehet arra felhasználni, hogy valaki adatokat olvasson le az Ön merevlemezéről, megszerezze e-mail címét vagy személyes jellegű adatait. Magánjellegű információ csak úgy kerülhet egy cookie-állományba, ha Ön személyesen átadja az információt egy webszervernek. Idegen szerverek nem olvashatják el és nem lophatják el egy olyan cookie tartalmát, amelyet Ön korábban elfogadott. Egyik cookie sem tartalmaz olyan adatokat, amelyek lehetővé tennék bárki számára, hogy annak segítségével Önt telefonon, e-mailen vagy hagyományos postán keresztül elérje. Nem utolsó sorban internetes böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a program tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezésekor, vagy hogy teljes mértékben megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Cookie-k elhelyezésével vagy használatával nem lehet számítógépes vírusokat továbbítani.

Webáruház készítés